Kierunek:
Oława 3 Maja-Dworzec Autobusowy
Dni robocze
 
Soboty
 
Pobierz cennik opłat w formacie PDF: jednorazowe, miesięczne
Objaśnienia:
n
– nie kursuje w Wielką Sobotę, 24 i 31 XII